INFORMATION

Dödsannons

Vanligtvis skickar anhöriga in en dödsannons till tidningen för att berätta vad som har hänt, men dödsannonsen kan också fungera som begravningsinbjudan. Använd familjesidan.se för att hitta information om avlidna personer.

Hur skriver man en dödsannons?

01

Rubrik

Rubriken brukar anpassas efter vem/vilka som skickar in dödsannonsen. Är det en änka/änkling kan annonsen t.ex. börja med ”Min älskade” och om det är en hel familj kan annonsen börja med ”Vår kära”, följt av namnet på den som avlidit, samt födelsedag och dödsdag som brukar skrivas under namnet.

02

Symbol

Många använder symboler i dödsannonsen, vanligt är en duva, blomma eller ett kors, men det kan också vara en symbol för en förening den avlidne var medlem i etc. Besök den här hemsidan för att se vanliga symboler som brukar användas i dödsannonser.

03

Text

Efterlevande make/maka brukar stå längst upp i annonsen följt av eventuella barns namn. Om barnen har egen familj brukar deras familjemedlemmar nämnas, antingen vid namn eller ”med familj”. Släktingar och vänner kan också skrivas med vid namn eller som ”släktingar och vänner”.

Information om begravning

Om dödsannonsen publiceras innan begravningen är det vanligt att lägga till information om begravningen/minnesstunden, samt informera om speciella önskemål, t.ex. vad gäller klädsel vid begravning.
Om begravningen ska vara privat, räcker det att skriva ”begravningen sker i kretsen av de närmaste”.

BEHÖVER NI
EN BEGRAVNINGSBYRÅ I GÖTEBORG?

Skicka en förfrågan till oss och vi hjälper er!