INFORMATION OM

Begravningsformer

Nedan kan ni läsa om de vanligaste formerna av begravning. Kontakta en begravningsbyrå för att få hjälp med just den begravningsform ni vill ha på begravningen.

Kristen begravning

Hur går en kristen begravning till?

En kristen begravning har alltid vissa moment i en särskild ordning. Momenten i kristna begravningar innefattar bland annat:

 • Tal till den avlidne
 • Bibelläsning
 • Psalmer
 • Bön

Ceremonin leds av en präst och brukar hållas i en kyrka eller i ett kapell.

Tips vid kristen begravning

 1. Den avlidne måste vara medlem i Svenska kyrkan för att få ha kristen begravning.
 2. Präst, lokalhyra och kyrkomusiker är gratis om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.
 3. Kristna begravningar följer alltid Svenska kyrkans ordningsföljd, men det går att lägga till vissa personliga inslag i ceremonin (t.ex. sång).
 4. Den avlidnes egna önskningar följs i den mån det går, enligt svensk lag.

Borgerlig begravning

Vad är borgerlig begravning?

En borgerlig begravning är en begravning som inte hålls av Svenska kyrkan, men som ändå kan ha vissa religiösa inslag om man vill.

Väljer man en borgerlig begravning har man större frihet gällande hur ceremonin ska utformas.

En borgerlig officiant leder en borgerlig begravning. Det kan vara vem som helst, t.ex. en nära vän eller anhörig till den avlidne.

Tips vid borgerlig begravning

 1. En borgerlig ceremoni kan hållas vart som helst, t.ex. vid havet eller i trädgården.
 2. Ni väljer material för ceremonin (sånger, musik, dikter) etc. helt fritt, i den mån det är respektfullt mot den avlidne.
 3. Ofta kretsar en borgerlig begravning kring ett visst tema, t.ex. den avlidnes intressen.
 4. En borgerlig begravning hålls inte i kyrkan, men det är ändå Svenska kyrkans ansvar att ta fram lämplig lokal för begravningen, t.ex. ett kapell.

Buddhistisk begravning

Vad är borgerlig begravning?

En buddhistisk begravning kan hållas vid tre olika tillfällen, antingen före kremeringen, före gravsättningen eller efter dessa tillfällen i en minnesceremoni.

Vid formella buddhistiska begravningar är det vanligt att en munk håller i ceremonin, annars är det ingen speciell förrättare som håller i begravningen.

Klädsel buddhistisk begravning

Klädseln vid en buddhistisk begravning är alltid vit. Vit är en färg som symboliserar allvar och sorg, enligt buddhismen.

Den avlidne har på sig vardagskläder i kistan och är omgiven av rökelser, levande ljus, begravningsblommor och religiösa symboler.

Hinduisk begravning

Hur går en hinduisk begravning till?

Inom hinduismen är kremation det vanligaste. Kremationen ska helst ske inom 24 timmar efter dödsfallet.

Begravningsceremonin hålls av de sörjande under kremationen. De sörjande håller sig hela tiden i närheten av kremationsugnen när kremationen pågår.

Gravsättning

Askan ska helst spridas i en flod eller bäck, och i samband med utspridningen genomförs en enkel ceremoni.

Gravsättningen kan även ske i en urngrav eller minneslund på en allmän svensk begravningsplats.

Katolsk begravning

Hur går en katolsk begravning till?

En klassisk katolsk begravning leds av en katolsk präst. Ofta hålls ceremonin i form av en mässa, som leds av en diakon eller präst.

Anhöriga delar inte med sig av berättelser eller personliga dikter under ceremonin, detta visas i så fall genom sång, att man läser ur bibeln eller agerar kistbärare etc.

Muslimsk begravning

Hur fungerar en muslimsk begravning?

Trots olika inriktningar inom islam har man ofta samma syn på begravningsceremonin. Begravningen är oftast en jordfästning och ska ske så snabbt som möjligt efter dödsfallet, helst inom 48 timmar.

Ceremonin brukar äga rum efter middagsbönen i moskén eller vid graven. Ofta besöker man de anhöriga efteråt, för att dricka och äta tillsammans.

BEHÖVER NI
EN BEGRAVNINGSBYRÅ I GÖTEBORG?

Skicka en förfrågan till oss och vi hjälper er!