INFORMATION

Gravsättning – vanliga frågor

Vad är gravsättning?

Gravsättning är den slutliga viloplatsen för den avlidne, dvs. där den avlidne begravs, t.ex. i en grav på en kyrkogård eller i en minneslund. Gravsättningen sker oftast efter avskedet vid begravningsceremonin. Läs mer om de olika typerna av gravsättning nedan.

När ni ska välja gravsättning är det även viktigt att fundera över gravplats, här kan ni läsa mer om gravplats och gravrättsinnehavare.

Olika typer av gravsättning

Kistgravplats

Vad är en kistgravplats?

En kistgravplats är en gravplats där den avlidne gravsätts i en kista som grävs ned i jorden. Ofta finns det plats för upp till två kistor vid en kistgravplats.

När sker gravsättning vid en kistgravplats?

Gravsättningen sker i samband med begravningsceremonin eller direkt efter.

Kan man ha gravsten vid en kistgravplats?

Ja, man har möjlighet att sätta upp en gravsten vid en kistgravplats.

Urngravplats

Vad är en urngravplats?

En urngravplats är en gravplats där askan efter den avlidne gravsätts i en urna. Upp till nio urnor kan begravas på samma urngravplats.

Hur går gravsättning av urna till?

Om den avlidne är kremerad kan gravsättningen ske under begravningsceremonin, men oftast görs gravsättningen vid annat tillfälle.

När måste gravsättningen ske?

Gravsättningen måste ske inom ett år efter att kremeringen har genomförts.

Kan man ha gravsten vid en urngravplats?

Ja, det finns möjlighet att sätta upp en gravsten även vid en urngravplats.

Minneslund

Vad är en minneslund?

En minneslund är en plats där askan efter den avlidne gravsätts på en gemensam plats för gravsättningar.

När sker gravsättningen vid en minneslund?

Gravsättning vid minneslund sker inte i samband med begravningsceremonin och anhöriga närvarar inte vid gravsättningen.

Vart askan grävs ned noteras inte.

Vem ansvarar för skötsel av minneslunden?

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel av minneslunden, då många delar samma gravplats i minneslunden.

Askgravplats

Vad är en askgravplats?

En askgravplats är en gravplats där askan från den avlidne gravsätts inom ett särskilt område. Till skillnad från i en minneslund delas området upp i flera delar för att man ska veta vart varje aska är gravsatt.

Vem bestämmer hur en askgravplats ska utsmyckas?

Kyrkogårdsförvaltningen bestämmer över hela askgravplatsen, men anhöriga får utsmycka den enskilda gravplatsen med snittblommor och gravljus. Resten av utsmyckningarna sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Vem ansvarar för skötsel av en askgravplats?

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för skötseln av en askgravplats. När man tecknar en askgravplats betalar man även en skötselavgift.

BEHÖVER NI
EN BEGRAVNINGSBYRÅ I GÖTEBORG?

Skicka en förfrågan till oss och vi hjälper er!