INFORMATION

Gravplats – vanliga frågor

Vanliga frågor om gravplats och gravrättsinnehavare

Vem har ansvar för gravplatsen?

Gravrättsinnehavaren har ansvar för gravplatsen och har i uppgift att utföra skötsel av gravplatsen, med t.ex. begravningsblommor och dylikt.

Anhöriga till den avlidne bestämmer vem som ska bli gravrättsinnehavare efter att de har valt en gravplats.

Vad är gravrättsinnehavare?

Att vara gravrättsinnehavare innebär krav på att man måste vårda och utföra skötsel av gravplatsen. Dessutom har gravrättsinnehavare vissa rättigheter och skyldigheter. Om gravplatsen missköts kan man förlora rätten för gravplatsen till begravningsverksamheten.

Vad är gravrättsinnehavarens skyldigheter?

> Hålla ordning på gravplatsen
> Anmäla eventuell ny gravrättsinnehavare
> Förnya gravrätten innan gravrättstiden går ut
> Följa gravanordningens regler för gravplatsens utseende

Vad kostar en gravplats per år?

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till fri gravplats i 25 år i den ort man bodde när man avled, s.k. gravrättstid.

Efter 25 år har man möjlighet att förlänga gravrättstiden, under förutsättning att gravrättsinnehavaren har skött om gravplatsen ordentligt.

Vad är gravrättsinnehavarens rättigheter?

>Bestämma vem/vilka som ska gravsättas vid gravplatsen
>Bestämma om gravrätten ska förnyas under gravrättstiden
>Bestämma gravens utseende, gravsten och utsmyckning
>Bestämma om gravplatsen ska återlämnas till begravningsverksamheten

BEHÖVER NI
EN BEGRAVNINGSBYRÅ I GÖTEBORG?

Skicka en förfrågan till oss och vi hjälper er!